Kre-Alkalyn
(There are 8 products.)

Kreatyna alkaliczna charakteryzuje się lepszą stabilnością chemiczną niż klasyczna forma monohydratu. Funkcją bufora jest ograniczenie wpływu kwasu żołądkowego o niskim pH na konwertowanie kreatyny w nieaktywną biologicznie kreatyninę.

Popular Products

Most Popular

Best Prices

Best Prices and last pices