Regulamin promocji sklepu internetowego Bodypak.pl
"10% RABATU NA ODŻYWKI BIAŁKOWE"
(dalej również: "Regulamin")

1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "10% RABATU NA ODŻYWKI BIAŁKOWE".

2. Organizatorem Promocji jest BODYPAK sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie ul. Partyzantów 11D, 32-500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000667930, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 6282269471, numer REGON 367236280. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego bodypak.pl.

3. Promocja polega na przyznaniu klientowi 10% rabatu na wszystkie odżywki białkowe (kategoria "odżywki białkowe") znajdujące się w jego koszyku z wyłączeniem produktów z kategorii WYPRZEDAŻ i ZESTAWY.

4. Klient Sklepu może skorzystać wielokrotnie z Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W celu skorzystania z Promocji należy:
a. złożyć zamówienie na produkty objęte promocją w sklepie internetowym Bodypak.pl w okresie od dnia 01.07.2019 r. od godziny 00.00 do dnia 07.07.2019 r. do godziny 23.59;
b. podczas podsumowania zamówienia użyć kodu rabatowego: PROTEINKI.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi w Sklepie.

8. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

9.Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@bodypak.pl.

10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
- zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji;
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji
- przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.bodypak.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Porównaj produkty
0
Usuń z porównania
Ukryj
Wyczyść