DARMOWA DOSTAWA OD 99 PLN! KOD: DD08

Regulamin promocji sklepu internetowego Bodypak.pl
"Darmowa dostawa na przesyłki krajowe od 99 PLN"
(dalej również: "Regulamin")

1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Darmowa dostawa na przesyłki krajowe od 99 PLN".

2. Organizatorem Promocji jest FERASTON INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743365, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5272860222, numer REGON: 380937270. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego bodypak.pl.

3. Darmowa dostawa przyznawana jest Klientowi gdy wartość zakupionych produktów w koszyku przekroczy kwotę 99 PLN.

4. Klient Sklepu może skorzystać wielokrotnie z Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W celu skorzystania z Promocji należy:
a. złożyć zamówienie w sklepie internetowym Bodypak.pl o łącznej kwocie co najmniej 99 PLN;
b. podczas podsumowania zamówienia użyć kodu rabatowego: DD08.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi w Sklepie.

8. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@bodypak.pl.

10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
- zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
- przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.bodypak.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Regulamin promocji sklepu internetowego Bodypak.pl
"Darmowa dostawa na przesyłki zagraniczne od 1000 PLN"
(dalej również: "Regulamin")

1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Darmowa dostawa na przesyłki zagraniczne od 1000 PLN".

2. Organizatorem Promocji jest FERASTON INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743365, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5272860222, numer REGON: 380937270. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego bodypak.pl.

3. Darmowa dostawa przyznawana jest Klientowi gdy wartość zakupionych produktów w koszyku przekroczy kwotę 1000 PLN.

4. Klient Sklepu może skorzystać wielokrotnie z Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W celu skorzystania z Promocji należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym Bodypak.pl o łącznej kwocie co najmniej 1000 PL.

7. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

8.Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@bodypak.pl.

9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
- zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
- przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

10. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.bodypak.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Porównaj produkty
0
Usuń z porównania
Ukryj
Wyczyść