Punkty za opinie

Za każdą opinię o produkcie otrzymasz 25 Punktów Lojalnościowych!

Oznacza to 1 PLN za każdą rzetelną* opinię, które możesz wydać na dowolne zakupy w naszym sklepie!

* Rzetelna opinia - pomocna w dokonaniu wyboru, obiektywna, mówiąca o istotnych cechach produktu.

Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie mogę dodać opinię o produkcie?

Na karcie każdego produktu znajduje się zakładka OPINIE. Po kliknięciu przycisku DODAJ OPINIĘ! będziesz mógł zostawić swój komentarz na temat danego produktu.

Ile opinii mogę dodać?

Możesz zostawić opinię do dowolnej ilości produktów. Gratyfikujemy każdą merytoryczną opinię.

Kiedy otrzymam Punkty za dodaną opinię?

Punkty za dodaną opinię zostaną przyznane po akceptacji przez naszego moderatora.

Jak mogę wykorzystać PUNKTY LOJALNOŚCIOWE?

Po zalogowaniu się, w zakładce MOJE KONTO należy kliknąć w zakładkę MOJE PUNKTY LOJALNOŚCIOWE. Zobaczysz tam dostępne punkty, które po kliknięciu w przycisk PRZEKSZTAŁĆ MOJE PUNKTY NA VOUCHER. KUPON RABATOWY będzie widoczny poniżej zestawienia punktów oraz w koszyku podczas składania zamówienia.

Jeżeli napotkałeś problemy z wymianą punktów - skontaktuj się z nami.

Regulamin konkursu „Opiniuj-Wygrywaj!"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Opiniuj-Wygrywaj!" (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest firma BODYPAK Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11D, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282269471, KRS: 0000667930.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową.
 5. Konkurs jest konkursem cyklicznym i trwa do odwołania.
 6. W konkursie biorą udział wszystkie osoby, które zrecenzują dowolny produkt w sklepie internetowym BODYPAK.PL
 7. W Konkursie przewidziane są podarunki (zwane dalej Nagrodami). Nagrody otrzyma Uczestnik, wyłoniony spośród puli wszystkich Uczestników, według zasad określonych w §3 – Nagrody i przydzielanie nagród.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która:
  a) posiada zarejestrowane konto w sklepie internetowym BODYPAK.PL.
  b) zrecenzuje produkt w sklepie internetowym BODYPAK.PL.
 2. Jeżeli przynajmniej jedno z kryteriów uczestnictwa nie zostanie spełnione podczas tworzenia listy nagrodzonych, osoba nie zostanie brana pod uwagę przy rozdziale nagród.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

§3 NAGRODY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrody przydzielane są cyklicznie z końcem każdego tygodnia.
 2. Spośród Uczestników, Organizatorzy wybiorą jedną osobę, która otrzyma Nagrody.
 3. Skład zestawów nagród dla uczestników jest każdorazowo ustalany indywidualnie przez organizatora.
 4. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która według Organizatora zrecenzuje w najbardziej pomocy sposób produkt w sklepie internetowym BODYPAK.PL. Każdego tygodnia zwycięzcą zostaje jedna osoba, która spełni wszystkie kryteria uczestnictwa.
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż trzeciego dnia nowego tygodnia (środa).
 6. Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą konkursu indywidualnie, by zawiadomić go o wygranej i ustalić sposób przekazania nagrody.

§4 ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI UCZESTNIKÓW

 1. Facebook.com nie jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych jest BBODYPAK Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11D, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282269471, KRS: 0000667930, będący właścicielem sklepu internetowego BODYPAK.PL. Zasady zgromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych są zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Polityka prywatności sklepu internetowego BODYPAK.PL jest jawna i dostępna pod adresem internetowym: https://www.bodypak.pl/pl/content/2-bezpieczenstwo.

§5 REKLAMACJE I ZAŻALENIA

 1. Reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu.
 2. Reklamacje powinny dotyczyć przebiegu Konkursu.